top of page
Please reload

BEMUTATKOZÁS

 

A Kovászna Megye Tanácsa fenntartásában működő Sepsiszentgyörgyi Művészeti és Népiskola a térség kiemelt hatékonyságú, kulturális oktatással foglalkozó intézményének számít. A népiskolaként is gyakran emlegetett oktatási központ három területen tevékenykedik: művészeti oktatás, felnőttképzés, illetve táborszervezés, melyek keretében nagy hangsúlyt fektetnek a hagyományok, a népi kultúra ápolására, a szellemi értékek megőrzésére, azok terjesztésére, valamint az önfejlesztés lehetőségeinek megteremtésére.

Az intézmény több mint 40 éves múltra tekint vissza. Kezdetben 4 szakkal indult – ének, zongora, hegedű és gitár – majd a 70-es évektől egyre több tagozattal bővült. A térség különböző helységeiben kialakított népművészeti szakok indításával vált egyre népszerűbbé. Jelenleg Háromszéken 5 városban, 8 községben, valamint 13 településen működnek kihelyezett osztályai az iskolának, így építve ki a megyében a művészeti oktatást. Sepsiszentgyörgyön, valamint a megye városaiban és községeiben a következő osztályok működnek: ének, zongora, gitár, basszusgitár, hegedű, szintetizátor, cimbalom, szaxofon, ütős hangszerek, fuvola, blockflöte (furulya), klarinét, trombita, kürt, tuba, balett, néptánc, hangosítástechnika, népdaléneklés, könnyűzene, színjátszás, rajz, festészet, zeneelmélet, zenetörténet, bútorfestés, népi díszítőművészet.

A Sepsiszentgyörgyhöz közeli Árkoson található Felnőttoktatási Központ számos szakmai képzési program lebonyolítására ad lehetőséget, valamint közintézményeknek, civil szervezeteknek, magáncégeknek szervezett különböző képzési és tájékoztatási tevékenységeknek ad otthont.

Az elmúlt évek során a következő felnőtt képzésekre került sor: pincér-szakács, lakberendező, szabás-varrás, illetve fazekas képzés. A központ nem csupán a konferenciák, szemináriumok, kerekasztal megbeszélések megszervezéséhez szükséges feltételeket, hanem a szálláslehetőséget is biztosítja.

Az intézmény által évente megszervezett művészeti szaktáborok (fúvós-, gitár- és balett-tábor), az iskola Mini Snaps gyerek együttesének tábora, valamint a színháztagozat tábora is nagy népszerűségnek örvendenek, ahol a tanulók a nyári szünidő alatt még jobban belekóstolhatnak a művészet világába.

MŰVÉSZETI OKTATÁS

A sepsiszentgyörgyi Művészeti és Népiskola több mint 40 éves múltra tekint vissza. Az 1968-as megyésítést követően már az év őszén, október 15-én alakult meg a megyeközpont első művészeti iskolája.

Az iskola kezdetben négy szaknak adott otthont, ének, zongora, gitár és hegedű oktatást biztosított a jelentkezők részére, ez a szám mára meghaladta a 20-at, lehetővé téve a megyeszékhelyen kívül további 15 helyszínen történő jelentkezést.

Kitűzött célunk, az emelt szintű művészeti oktatás mellett, a múltunkat képező, mára már elavultnak tekintett hagyományos népi mesterségek fontosságának felidézése, ezek újraoktatása 21. századi koncepcióban.

Igyekeztünket szolgálja továbbá, hogy az iskolánk keretén belül működő tanfolyamok, programok mindenki számára elérhetőek, gyerekek és felnőttek képzését egyaránt biztosítjuk, a magas színvonalú oktatásért a,  mint egy, 30 főt számláló tanári kar felel.

TANÁROK

Fazakas Mihály

Fazakas Misi vagyok, színész-rendező, az Osonó Színházműhely vezetője, a Művészeti és Népiskolában műhelyfoglalkozásokat vezetek színészmesterség, improvizáció, személyiségfejlesztés. beszédkészség-fejlesztés, csapatépítés témában.

Számomra a színház nem más, mint találkozás, és a tanításban a valamikori budapesti drámatanár, Keleti István gondolatát tartom nagyon fontosnak és személyesnek, miszerint “a színház csak ürügy önmagunk jobb és teljesebb megismerésére”.

Alapvetően azért tartom nagyon fontosnak a művészeti oktatást, mert rávezetheti az embereket, hogy ez a világ több, mint amennyi látszik belőle.

Mucha Oszkár

Mucha Oszkár vagyok az Osonó Színházműhely színésze. A színházzal 2009-ben találkoztam, amikor a társulat tagja lettem. 2012-ben a Berde Áron Közgazdasági és Közigazgatási Líceumban tanulmányaimat befejeztem és ettől kezdődően az eddigi, színházzal kapcsolatos tevékenységeim és tapasztalataim alapján Sepsiszentgyörgyön a Plugor Sándor Művészeti Líceum és a Művészeti Népiskola óraadó tanára vagyok, így taníthatok középiskolásoknak színészmesterséget és improvizációt, alapszíntű művészeti menedzsmentet és filmesztétikát, ezen túl alkalmam nyílik Fazakas Misi és Prezsmer Boglárka társaságában foglalkozásvezetőként részt venni felnőttképzésekben is.

Prezsmer Boglárka

Prezsmer Boglárka, színház- és drámapedagógus vagyok. Annak örülök, hogy olyan korban élek, mikor sokféle műfaj keresi egymás kezét. Összekapaszkodik, együttmozdul, forog, és egy idő után formára jár. Ennek a formának önálló életet ad, ezzel közöl, közvetít. Találkozni tanít. Több korosztályt oktattam már a színházzal való kifejezés lehetőségére, a színház mint közösségi műfaj történetére, és a színházzal való nevelés eszközeire. Érdekel a befogadó oldaláról is megközelíteni, élményszerűvé tenni a szakmaiságot. Mi hat még ránk abból, ami valóban a miénk?

FELNŐTTOKTATÁS

A felnőttoktatás mint fogalom: szakmai képzés, illetve, a magasabb színtű szakképesítés megszerzésének támogatása (continuing vocational training), kiegészító képzés, amely a szakképzés eredményességét, a munkakeresést, az eredményesebb munkavégzést támogatja.

Székelyfödön mára egyre több olyan társadalmi , gazdasági jelenség ismerhető fel, amely a felnőttképzés jelentőségét egyre nagyobb súllyal helyezi a figyelem előterébe:
-a gazdaság átalakulása nyomán egyre feszítőbb problémat okoz a közoktatássi , szakképzési rendszerben végzettek munkaerőpiaci elhelyezkedési zavarai
-az átalakuló gazdaságban felgyorsult a szakmai ismeretek elavulása, s a szakmai ismeretek permanens bővítésének, átalakításának igénye mind a munkavállakok, mind a munkáltatők részéről.

bottom of page