top of page
erasmus.png
Hírek
etsn_logo-01.jpg
Jó kép.jpg

24. 05. 20.

Nemzetközi közösség és József Attila: A szavak, amelyek még ma is életre kelnek

2020 fb hu.jpg

„Nagyon megerősített ez az előadás abban, hogy szerencsés vagyok, mert az életem jobb, mint a József Attiláé. Van anyám, apám, hazám ...”


Péntek délután a Balassi Ösztöndíjas Képzések külföldi diákjai számára mutattuk be a Nem vagyok, csak mások látnak című, József Attila szövegeiből készült előadásunkat. Különleges esemény volt számunkra, hiszen olyan csoporttal találkoztunk, amelyben 12 különböző anyanyelv és kultúra volt jelen, de mégis a fiatalok már közép-, felsőfokú- vagy anyanyelvi szinten beszélik a magyar nyelvet. Izgalmas volt velük közösen József Attila szövegeit hallgatni, majd az előadást követve a bennük kiváltott gondolatokról és érzésekről beszélgetni. Egyöntetűen állapították meg, hogy mennyire aktuálisak ezek a szövegek 2024-ben is, függetlenül, hogy ki milyen országból és kultúrából érkezik. Köszönjük a nézők fiatalok figyelmét, a beszélgetésben elhangzott gondolatokat és azt, hogy közösen egy igazi, a Színház általi Találkozást élhettünk meg.

Jó kép.jpg

24. 05. 18.

Bonis Bona díjban részesült Fazakas Misi

2020 fb hu.jpg

Az Osonó Színházműhely vezetője, rendezője és trénere Bonis Bona - A nemzet tehetségeiért díjban részesült, amelyet a Nemzeti Tehetség Központ ítél oda a tehetséggondozásban kiemelkedő munkát végző szakemberek számára. A  tehetségsegítő kategóriába 102 jelölés érkezett, amelyből tizenegyen vehették át a díjat, köztük Fazakas Misi is, akinek munkásságát több évtizedes tehetséggondozói tevékenysége és számtalan fiatal tehetség életére gyakorolt pozitív hatása alapján ismerték el. Az Osonó vezetője a tehetséggondozás számos területén bizonyított, többek között tehetséggondozó műhelyeket működtetett, tehetséghálózat-fejlesztéssel foglalkozott, valamint számos országos és regionális programszervezést valósított meg.


Munkásságának 25 éve alatt 96 drámatábort, 15 Erasmus projektet, 10 Határtalanul! programot szervezett. Trénerként évente közel 100 műhelyfoglalkozást és 10 képzést tart. Az Osonó Színházműhely munkája által évente közel 8.000 fő vesz részt a színházi és oktatási tevékenységeken, így a társulat 2015-ben megkapta a Nemzeti Tehetségpont minősítést, majd 2017-ben Európai Tehetségponttá vált. Vezetése alatt az Osonó Színházműhely 37 országos és nemzetközi fesztiválon vett részt és 36 alkalommal részesült a legjobb csapatnak vagy legjobb színésznek járó díjban.


2000-ben alapította meg a sepsiszentgyörgyi Plugor Sándor Művészeti Líceum drámatagozatát, amelynek 2023-ig volt vezetője és színészmesterség tanára. Ebben a periódusban 7 első, 5 második és 4 harmadik helyezést értek el a drámások az Országos Színészmesterség Tantárgyversenyen, illetve a tanügyminisztérium által meghirdetett versenyeken kívül más nemzeti és nemzetközi megmérettetéseken 18 díjban részesültek a diákok, így a tagozat az élvonalba került és a legtöbbet díjazott romániai drámatagozattá vált. Ennek következtében, 2012-ben egy olyan egyedülálló, innovatív moduláris rendszerrel reformálta meg a középiskolás színészoktatást, amelyet a romániai Oktatási Minisztérium méltatott és jóvá is hagyott.


A sepsiszentgyörgyi Művészeti és Népiskola keretei között 5 éven keresztül szervezett délutáni foglalkozásokat fiatalok számára, majd 10 évig vett részt a pedagógusok, csoportvezetők, ifjúságsegítők rendszeres képzésében. A sepsiszentgyörgyi Háromszék Táncegyüttes táncosai számára több mint két évtizede tart önismereti, csapatépítő és színészmesterség műhelyfoglalkozásokat.

Fazakas Misi több nemzetközi projektet kezdeményezett Thaiföldtől elkezdve Olaszországon keresztül egészen Marokkóig, amelyben többen vettek részt az általa vezetett tehetségműhelyekből. Tevékenységének hatására ma ötvennél több azok száma, akik Erdély valamely színházában tevékenykednek, de nagyon sokan más szakmai területeken végeznek kiváló munkát.


A közoktatásban folytatott tevékenységének egy évvel ezelőtti lezárását követően tehetségsegítő munkáját az Osonó Színházműhelyben folytatja, amely továbbra is a színház-, oktatás- és szociális projektek kulcsszavakra helyezi tevékenységét, különböző, fiatal felnőtteknek és felnőtteknek szóló országos és nemzetközi projektek és képzések által.

Jó kép.jpg

24. 04. 29.

Újra Székelyvarságon: Önmagunk elfogadása és felfedezése

2020 fb hu.jpg


„Nekem az Osonó nagyon sokat segített az elmúlt években. Megerősődtem, döntéseket tudtam hozni az élet minden helyzetében. A hétköznapokban is nagyon sok mindent tudok használni abból, amit ezeken az osonós hétvégeken kapok. És ami talán a legfontosabb: megtanultam merni önmagam lenni.”


Társulatunk két tagja, Fazakas Misi és Mucha Oszkár a hétvégén önismereti és motivációs tréningsorozatot tartott Székelyvarságon, olyan nagyszerű emberek számára, akik közé mindig jó visszatérni. Ismét megtörtént a Csoda, az igazi Találkozás. Újra közösen élhettük meg, hogy „Hiába fürösztöd önmagadban, Csak másban moshatod meg arcodat.” Önmagunk lehettünk, egyszerűen, őszintén. Nevettünk, komolyan játszottunk, megerősítettük egymást, elmélyültünk, a lelkünkkel foglalkoztunk. Köszönjük az egymásra figyelést, a személyes együttlét örömét, a szeretetet, Pál Emesének, hogy újra, immár sokadjára is megszervezte ezt a mindannyiunk számára feltőltő és meghatározó eseményt, Fábián Emíliának és Tifán Enikőnek pedig az otthonteremtő gondoskodást! Kimondhatatlanul hálásak vagyunk!

HÍREK

VIDEÓ LENT

ARCHÍV HÍREK

Szakmai táborokkal zárja a hosszú távú tehetségprogramjait az Osonó

3/11/2020

A Regisztrált Tehetségpont és Európai Tehetségpont minősítéssel rendelkező Bolyongó Színházi Egyesület, a Nemzeti Tehetség Program támogatásával két komplex és művészeti, hosszútávú képzést biztosító tehetséggondozó projektet valósított meg az elmúlt hónapokban. A tanultak összesítése érdekében, a képzésen részt vevő fiatalok, illetve a sepsiszentgyörgyi Plugor Sándor Művészeti Líceum drámatagozatának diákjai számára, november 8. és 12. között két szakmai tábort szervez a társulat.

 

A Hagyományaink öröksége a modern világban címet viselő program során a fiatalok egyszerre fejlesztették a mozgás kultúrájukat és önismeretüket. A néptánc és a kortárs táncszínházi elemek együttesével tanulták meg azt, hogy a jelenre való figyelés, a technológiai fejlődés és annak teljes jelenléte az életükben nem zárja ki a hagyományaink megismerését, őrzését. Az önismeret és a kifejezőeszközök erőteljesebb elsajátítása érdekében színészmesterség műhelyfoglalkozások is társultak a mozgástréningek mellé.

 

 A Tehetséggondozás Románia egyetlen magyar nyelvű drámatagozatán egy olyan program, amely a romániai tanügyi rendszer által kínált szűkös tanterven túli minőségi oktatás megvalósítását és új, hasznos, gyakorlati képzéseket biztosított Románia egyetlen magyar nyelvű, akkreditált drámatagozatán. A sepsiszentgyörgyi Plugor Sándor Művészeti Líceum drámatagozatán tanuló fiatalok lehetőséget kaptak olyan kompetenciák és készségek elsajátítására, amelyek nemcsak a szakmai, hanem a személyiség fejlődését is maguk után vonták. A fiatalok tehetségének kibontakoztatása a vizuális nevelés, filmképzés, beszédkészségfejlesztés és improvizációs gyakorlatokat magába foglaló műhelymunkák során történt meg.

 

A programokat összefoglaló és záró szaktáborokban a non formális oktatási módszerekkel, az új helyzetek, a találkozás, az ismerkedés és szakmai impulzusok helyzetének megteremtésével találkozhatnak a résztvevő fiatalok. A képzéseket Fazakas Misi a társulat rendezője, egyben a drámatagozat vezetője és színészmesterség tanára, Mucha Oszkár az Osonó színésze és a drámás diákok szaktanára, valamint Kocsis Hunor-Tibor táncoktató vezeti.

 

Az Osonó Színházműhely már több tehetségprogramot szervezett az elmúlt évek során, 2016-ban az Európai Parlament értékelése által az Ifjúsági Nagy-Károly Díj Nemzeti győztese lett, 2015-ben Regisztrált Tehetségponttá, majd 2017-ben Európai Tehetségponttá vált és 2012-ben a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Csokonai Vitéz Mihály Közösségi díját vehette át.

Hat megyében szervez hátrányos helyzetű fiatalok számára színházi- szociális projektet az Osonó

3/10/2020

Október és november folyamán kerül sor arra  a színházi- szociális projektre, amely keretén belül a független társulatunk 19 alkalommal, 6 megyében, több mint 300 hátrányos helyzetű fiatal számára mutatja be az Ahogyan a víz tükrözi az arcot című előadást, amelyet minden esetben egy feldolgozó színházpedagógiai foglalkozás követ. Az Osonó ebben a nagyméretű projektben Kovászna, Brassó, Hargita, Maros, Kolozs és Szatmár megye Szociális Ellátási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóságával, számos iskolával, kultúrházzal és polgármesteri hivatallal működik együtt. A komplex közösségi eseménysorozat a Román Nemzeti Kulturális Alap/Administraţia Fondului Cultural Naţional támogatásával jött létre.

 

Az október 6-15. és november 2-4. között zajló projekt egyik terméke egy dokumentumfilm létrehozása, amelyben a fiatalok elmesélik életútjukat, az identitásukat meghatározó fontosabb eseményeket, a múltjukat és azt, ahogyan önmaguk jövőképét látják. A projekt támogatni kívánja az intézményesített és hátrányos helyzetű fiatalok azon törekvéseit, hogy megtalálják életcéljukat, hiszen a speciális helyzetük miatt sokszor bizonytalanokká és kiszolgáltatottakká, valamint a társadalom által kirekesztettekké válnak.

 

A Fazakas Misi által rendezett produkció eddig 573. alkalommal került bemutatásra, 3 kontinens 24 országának 188 településén és 12 nemzetközi fesztiválmeghívást, illetve 2 legjobb előadás díjat tudhat magáénak. Az előadás kiinduló pontját a fiatalok személyes történetei képezik, így a fiatalokat érintő társadalmi- szociális problémákat, a magányos gyerekek, a tehetetlen szülők, a kiszolgáltatott fiatalok helyzetét és történeteit járja körbe a társulat, alátámasztva a legfrissebb romániai statisztikai adatokkal, így a feldolgozó színházpedagógiai foglalkozás és az előadás témái lehetőséget adnak a párbeszédre és közös gondolkodásra a fiatalokkal, bízva abban, hogy egy önreflexiós, önismereti folyamaton mennek keresztül.

 

Az Osonónak nem ez az első ilyen jellegű nagyszabású projektje. 2018-ban a Román Nemzeti Kulturális Alap/Administraţia Fondului Cultural Naţional támogatásával a Visszhang a sarokból elnevezésű művészeti- szociális projektet hozta létre a társulat, amelyben a Kovászna Megyei Szociális Ellátási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatósággal és a Hargita Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Vezérigazgatósággal együttműködve negyven fiatallal dolgozott együtt a csapat, azzal a céllal, hogy alkotó táborok, műhelyfoglalkozások, kulturális események és dokumentumfilm létrehozásával a fiatalok megtalálják helyüket a társadalomban és egyensúlyba kerüljenek önmagukkal.

 

A Román Nemzeti Kulturális Alap/Administraţia Fondului Cultural Naţional fontosnak tartja leszögezni, hogy az általa támogatott projektek nem tükrözik szükségszerűen az álláspontjukat, és nem vállalják a felelősséget a projekt tartalmáért, illetve azért ahogyan a projekt eredményei felhasználásra kerülnek. A program tartalmáért és hatékonyságáért az Osonó Színházműhelyt terheli minden felelősség. 

Húszéves a sepsiszentgyörgyi drámatagozat

13/9/2020

Fontos évfordulóhoz érkezett a Plugor Sándor Művészeti Líceum Drámatagozata, hiszen húsz évvel ezelőtt, 2000 szeptemberében kezdte el működését. Azóta a Fazakas Misi, az Osonó Színházműhely társulatvezető-rendezője által alapított és mai napig vezetett drámatagozat az ország egyik legfontosabb műhelyévé vált, amely összesen 12 díjat szerzett a minisztérium által szervezett csoportos és egyéni országos színészmesterség tantárgyversenyeken. Mindeddig nyolc színészosztály ballagott el, az idei tanévet pedig, mivel csak kétévente indul drámaosztály, egy kilencedikes és egy tizenegyedikes évfolyam, azaz 23 diák kezdte meg. A tagozatnak otthont adó Plugor Sándor Művészeti Líceum szintén ünnepi évfordulóhoz érkezett, hiszen 30 éve annak, hogy a sepsiszentgyörgyi Zeneiskola Művészeti Líceummá alakult.

 

Románia egyetlen magyar nyelvű, akkreditált drámatagozatán a húsz év alatt 75 diák végzett, amelyből tizennyolcan maradtak színházközelben színészként, rendezőként, táncosként, dramaturgként vagy irodalmi titkárként, de a tagozat színes és sokoldalú képzését bizonyítja, hogy a valamikori drámások között megtalálható elismert filmes szakember, rádiós és tévés műsorvezető, könyvtáros, teológus, óvónő, tanítónő, gyógypedagógus, pszichológus, ügyvezető igazgató, néprajzkutató, szociológus és orvos is. A drámatagozatnak nem kizárólagos célja, hogy minden diák a későbbiekben valamilyen színházi szakmát válasszon, hanem fontos szempont az is, hogy önismeretre tegyenek szert a fiatalok, és a komplex képzéssel segítséget kapjanak személyiségük fejlődésére, kibontakozására, a világlátásuk tágulására, a saját útjuk megtalálására és annak a bátorságnak a megszerzésére, amellyel járni tudnak azon.

 

A szaktantárgyakat a szakmájukban jártas és elismert szakemberek és pedagógusok tanítják, akik módszerükkel és tudásuk átadásával a világ kihívásaira próbálnak válaszolni, így a képzés által olyan helyzetbe kerülnek a drámás fiatalok, hogy a szakmai gyakorlaton és ismeretek megszerzésén túl, a személyiségük fejlődjön, nyitottak, rugalmasak és kíváncsiak legyenek önmagukra és a világra, egyensúlyba kerüljenek önmagukkal, gondoljanak valamit a világról, és azt tudják is megfogalmazni. A kerettantervet kiegészítő, számos pályázat által támogatott projekt, szakemberek mesterkurzusai, a belföldi és külföldi tanulmányutak is mind ezt segítik elő.

 

A 20 éves ünnepség megszervezését tavaszra tervezi a tagozat, amikor számos program mellett az egykori és jelenlegi drámások találkozására is sor kerül.